Kiseto Tea BowlVintage Japanese Ware


$80
Description:
Stoneware with kiseto glazes.
Dimensions:
3x4.75x4.75
Price:
$80
Status:
Sold
SKU:
sceast0226